Hoppa till innehållet

Stäng fönstretStäng fönstret
Skriv ut sidanSkriv ut

Trädkronor med klarblå himmel

Världsautismdagen 2 april"World Autism Awareness Day, eller Världsautismdagen, är den dag då autism uppmärksammas världen över.

Symbolbild på Världsautismdagen
> Läs mer om Världsautismdagen

Föredrag om autism"Autistiskt syndrom - en introduktion" är ett filmat föredrag som finns att se på vår webbplats.
bild från filmat föredrag
> Se den filmade föreläsningen

Fokus på autism 2014Autismforum är medarrangör till konferensen Fokus på autism 2-4 april 2014.

fokus på autism 2014
> Läs om Fokus på autism 2014

> Fler artiklar

KRÖNIKA: Transperson med en speciell envishet

"Vi med AST är ofta väldigt självständiga i vårt sätt att tänka. Vi gör det vi tror på, även om ingen annan tror att det kommer att fungera. En del kallar det envishet, trots och uppkäftighet. Jag kallar det överlevnad. Utan min Asperger skulle jag aldrig ha överlevt ."

> Läs hela krönikan > Tidigare krönikor

Autismforum

kunskapscenter för autismspektrumtillstånd

Autismforum samlar, bedömer, bearbetar och förmedlar kunskap om autismspektrumtillstånd (AST), där autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd ingår. Det sker via en webbplats, tryckt material samt föredrag som är öppna för alla. Autismforum ingår i Forum Funktionshinder, ett informationscenter med bibliotek och rådgivning, och drivs av Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting..

> Läs mer om Autismforum
> Forum Funktionshinder
> Läs om cookies